ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอนกาม ตำบลคอนกาม หมู่12 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
วัดชัยศรีมงคลบ้านคอนกาม ซ.2168 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดใหม่ประชาสัมพันธ์ ซ.2168 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดบ้านเมืองแสน ซ.ศก. 4031 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดคงคาสวรรค์(วัดค้อทอง) ซ.ศก. 4031 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดป่ามณีศรีชมพู ซ.ศก. 4031 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านคอนกาม ซ.2168 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน ซ.ศก. 4031 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สถานีอนามัยตำบลคอนกาม ซ.2168 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง