ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยางชุมใหญ่ ตำบลยางชุมใหญ่ ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักขะ ตำบลลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมบึง ตำบลบึงบอน หมู่6 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอนกาม ตำบลคอนกาม หมู่12 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดเมืองฮาม ตำบลกุดเมืองฮาม ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดโพธิ์ชัยศรียางชุมน้อย ซ.2168 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดบ้านเขวาน้อย ซ.ศก. 5009 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดบึงบอน ซ.2168 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดชัยศรีมงคลบ้านคอนกาม ซ.2168 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดใหม่ประชาสัมพันธ์ ซ.2168 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดป่าไพศาลี ซ.2168 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดโนนสูง ซ.2168 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดบ้านแก้ง ซ.2373 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดบ้านยางเครือ ซ.ศก. 4031 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดบ้านยางชุมใหญ่ ซ.ศก. 5009 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดกุดเมืองฮาม ซ.ศก. 4031 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดบ้านโนนแดง ซ.ศก. 4031 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดบ้านเมืองแสน ซ.ศก. 4031 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดคงคาสวรรค์(วัดค้อทอง) ซ.ศก. 4031 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดป่ามณีศรีชมพู ซ.ศก. 4031 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดลิ้นฟ้า ซ.ศก. 4044 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
วัดบ้านผักขะ ซ.ศก. 4044 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ซ.2168 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านบอนวิทยา ซ.2168 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านคอนกาม ซ.2168 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านโนน ซ.2168 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านแก้ง ซ.2373 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ซ.ศก. 4031 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านยางเครือ ซ.ศก. 4031 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน ซ.ศก. 4031 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ ซ.ศก. 4031 ต.ยางชุมใหญ่ อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ซ.ศก. 4044 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ซ.ศก. 4044 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงเรียนบ้านดินดำ ซ.ศก. 4044 ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สถานีอนามัยตำบลคอนกาม ซ.2168 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สถานีอนามัยจอมบึง ซ.ศก. 5009 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สถานีอนามัยกุดเมืองฮาม ซ.ศก. 4031 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย ซ.2168 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอยางชุมน้อย ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สำนักงานเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ซ.ศก. 5009 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขายางชุมน้อย ซ.2168 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอยางชุมน้อย ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
โรงพยาบาลยางชุมน้อย ซ.2168 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2168 ต.บึงบอน อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
สถานีบริการน้ำมันซัสโก้ ซ.2373 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2168-2351 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2382-2168 ต.ยางชุมน้อย อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 33190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง