ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูซอด ตำบลคูซอด ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดป่าโนนทราย ซ.2373 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสิมเก่า ซ.ศก. 4041 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านคูซอด ซ.2373 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดหัวนา ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดเก่าบ้านเปือย ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดบ้านหว้าน ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
วัดน้ำคำ ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านคูซอด ซ.ศก. 2114 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านเปือย ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ซ.2373 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนบ้านน้ำคำ ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
สถานีอนามัยบ้านคูซอด ซ.ศก. 4053 ต.คูซอด อ.เมืองศรีเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง