ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำเภาลูน ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดบ้านตาปัน ซ.สร. 2013 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดโพธิ์ธารามสำเภาลูน ซ.สร. 2013 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านสำเภาลูน ซ.สร. 2013 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีตำรวจภูธรตำบลสะเดา ซ.สร. 2013 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง