ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรุน ตำบลอาโพน ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอาโพน 169 หมู่5 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
วัดเกาะแก้วศิริมงคล ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดเทพอรุโณทัย ซ.2341 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดป่าหนองหลวง ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.สร. 4004 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดอรุณพนาวาสบ้านรุณ ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านสะแร ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านโชค ซ.สร. 4004 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยตำบลอาโพน ซ.2124 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยบ้านรุน ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2124-2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง