ค้นพบจำนวน 55 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรุน ตำบลอาโพน ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสนวน ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอาโพน 169 หมู่5 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำเภาลูน ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาวัง หมู่3 ต.ตาวัง อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลจรัส ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดบ้านตาปัน ซ.สร. 2013 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดโพธิ์ธารามสำเภาลูน ซ.สร. 2013 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดป่าประชาร่มเย็น ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดนากลางวนาราม ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดป่าอภิรมย์ศรัทธาราม ซ.2328 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดเกาะแก้วศิริมงคล ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดเทพอรุโณทัย ซ.2341 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดป่าหนองหลวง ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.สร. 4004 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดอรุณพนาวาสบ้านรุณ ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดโชคศรีพนมรุ้ง ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดนาสนวนสุธาวาส ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดจรัสสามัคคีธรรม ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดโอทะลันวราราม ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
วัดป่าเขาแหลม ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านสำเภาลูน ซ.สร. 2013 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านบัวขุนจง ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านโคกสมอง ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบัวเชดวิทยา ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านระมาดค้อ ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านสะแร ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านโชค ซ.สร. 4004 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 ซ.2328 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านจรัส ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงเรียนบ้านโอทะลัน ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยบ้านชบ ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยตำบลอาโพน ซ.2124 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยบ้านรุน ซ.2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยบ้านนาสน ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีอนามัยตำบลจรัส ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สำนักงานเทศบาลตำบลบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สำนักงานเกษตรอำเภอบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
ที่ว่าการอำเภอบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สำนักงานสหกรณ์อำเภอบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
หน่วยกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 214 ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีตำรวจภูธรตำบลสะเดา ซ.สร. 2013 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
อุทยานไม้กลายเป็นหิน ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
โรงพยาบาลบัวเชด ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2124 ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
เขื่อนลำประทาวบน ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
เขื่อนลำพระเพลิง ซ.สร. 4004 ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2124-2328 ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
จุดที่ลงเรือไปน้ำตกไตรคีรี ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง