ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว หมู่4 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองขวาว ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดสุธาวาส ซ.2079 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดบูรพาหรรษา ซ.2334 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดป่าวิปัสนาหนองขวาว ซ.2079 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดโพธิสัตว์ ซ.สร. 3036 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
วัดอัมพวันวรารามบ้านแก ซ.สร. 3036 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนขะเนก ซ.2079 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านหนองขวาว ซ.2079 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง ซ.สร. 3036 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ ซ.สร. 3036 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีอนามัยตำบลหนองขวาว ซ.สร. 3036 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.2079 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2079-2334 ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง