ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอียอ หมู่1 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
วัดอิสาณนาดี ซ.สร. 3087 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดสว่างหนองอียอ ซ.2333 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านนาดี ซ.สร. 3087 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนหนองอียอวิทยา ซ.2333 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยตำบลหนองอียอ ซ.2333 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง