ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองห้อง ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ตำบลแคน หมู่10 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลแคน หมู่13 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
วัดหนองแคนน้อยบูรพาราม ซ.2333 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดสว่างนายม ซ.2079 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดกาพระคุณาราม ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี ซ.สร. 4033 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านแคนน้อย ซ.2333 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ซ.สร. 4033 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านแคน ซ.สร. 4033 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านนายม(นิยมศึกษาวิทยา) ซ.2079 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านกาพระ ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านตาเพชร ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านศรีสำโรง ซ.2079 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านสำโรง ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านสองห้อง ซ.สร. 4034 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2079 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2079-2333 ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง