ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้อมแก้ว ตำบลนานวน ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหัวงัว ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดอุดรโนนจาน ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดบูรพาวนาราม ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดสุทธิวงศา ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านโนนจาน ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านหัวงัว ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยตำบลหัวงัว ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2079 ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง