ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนานวน ตำบลนานวน ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดแก้วกุญชรหนองระฆัง ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
วัดแจ้งนานวน ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านหนองระฆัง ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
โรงเรียนบ้านนานวน ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยตำบลหนองระฆัง ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
สถานีอนามัยบ้านนานวน ซ.สร. 3087 ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 32160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง