ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
วัดปราสาทเบง ซ.2122 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
วัดศรีพระจันทร์ ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
วัดกาบเชิง ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
วัดตาเกาว์พาชื่น ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
วัดป่าเขื่อนแก้ว ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ซ.2122 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โรงเรียนบ้านปราสาทเบง ซ.2122 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โรงเรียนบ้านบักจรัง ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
สถานีอนามัยบ้านปราสาทเบง ซ.2122 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
สำนักงานเกษตรอำเภอกาบเชิง ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
ที่ว่าการอำเภอกาบเชิง ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกาบเชิง ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิง ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
หน่วยประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชาประจำพื้นที่ 2 ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
สถานีตำรวจภูธรฐานพระร่วงฉก.ตชด. 21 ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
สถานีตำรวจภูธรอำเภอกาบเชิง ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
โรงพยาบาลกาบเชิง ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
เสมาหลายพันปี ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2122-214 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกาบเชิง ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 32210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง