ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมุด หมู่7 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
วัดบ้านจบก ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลสมุด ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งมน ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง