ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะเมียง หมู่4 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโชคนาสาม หมู่2 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
วัดศรีสุข ซ.สร. 2016 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดปะทุมสามราษฎร์ ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดอภิรักษ์สุขวนาราม ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ซ.สร. 2016 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนโชคนาสาม ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านศรีสุข ซ.สร. 2016 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านมะเมียง ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนมหาราช 4 ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลโชคนาสาม ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีตำรวจภูธรตำบลโชคนาสาม ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง