ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกยาง หมู่3 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะดาด ตำบลโคกยาง หมู่10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
วัดสามราษฎรบำรุง ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดโคกทมบรมจินดา ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าสามัคคี ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดอมรินทราวารี ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสิริราษฎร์บำรุง ซ.สร. 2040 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคกทม ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนอมรินทราวารี ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคลด ซ.สร. 2040 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยบ้านกะดาด ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลโคกยาง ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3 ซ.สร. 2040 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีตำรวจภูธรตำบลทมอ ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง