ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลัด ตำบลหนองใหญ่ หมู่4 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองใหญ่ หมู่1 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
วัดป่าห้วยเสนง ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่ากระวันหินโคนวนาราม ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดบึงบูรพา ซ.224 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านก้วล ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านกระวัน ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านปลัด ซ.224 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยตำบลหนองใหญ่ ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
สถานีอนามัยบ้านปลัด ซ.224 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง