ค้นพบจำนวน 176 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทร ตำบลบ้านไทร หมู่4 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสะอาด หมู่1 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกยาง หมู่3 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรันเดง ตำบลโคกสะอาด หมู่3 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะเมียง หมู่4 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลัด ตำบลหนองใหญ่ หมู่4 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรือ ตำบลปรือ หมู่1 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทัพไทย ตำบลทมอ หมู่10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะดาด ตำบลโคกยาง หมู่10 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกประเดียก ตำบลละเวี้ย ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองใหญ่ หมู่1 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสมุด หมู่7 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปรือ ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปราสาททนง หมู่8 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลประทัดบุ ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านพลวง หมู่8 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งมน ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทมอ หมู่11 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตานี ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตาเบา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกันตรวจระมวล ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไพล หมู่1 ต.ไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโชคนาสาม หมู่2 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชื้อเพลิง หมู่2 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท 678 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าหินกอง ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดเชื้อเพลิง ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดบ้านจบก ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าเบญจศิลาราม ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดราษฎร์เจริญผล ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสามราษฎรบำรุง ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดมุนีนิรมิตร ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดพรหมคุณสามัคคีธรรม ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดอุทุมพร ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดเพชรบุรี ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดโคกทมบรมจินดา ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าสามัคคี ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดราษฎร์นิยม ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสีโควนาราม ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดตาลวก ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดอมรินทราวารี ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดยางชุม ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสว่างอารมณ์ ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสิริราษฎร์บำรุง ซ.สร. 2040 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสุวรรณวิจิตร ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์ ซ.24 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดนิคมเขต ซ.24 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดตาเบา ซ.24 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดสุขุมาลัย ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าตะเคียนธรรมมิการาม ซ.สร. 2019 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าพระจันทร์วนาราม ซ.24 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าบ้านไทรทอง ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดกันทราราม ซ.24 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดปราสาทวารี ซ.สร. 3314 ต.บ้านพลวง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดนิคมพัฒนาราม ซ.2397 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดอัมพาวนาวราม ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดละลมระไซร์ ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดปราสาทศิลาราม ซ.สร. 2016 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดโพธิ์สว่างพัฒนา ซ.สร. 2016 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าห้วยเสนง ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดบ้านสาวงาม ซ.สร. 2016 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดลำดวนราษฎร์บำรุง ซ.สร. 2002 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่ากระวันหินโคนวนาราม ซ.214 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดศรีสุข ซ.สร. 2016 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดปะทุมสามราษฎร์ ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดบึงบูรพา ซ.224 ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดป่าธรรมชาติ ซ.สร. 2019 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
วัดอภิรักษ์สุขวนาราม ซ.2375 ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านสองสะโกม ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนไพลศึกษาคาร ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร ซ.สร. 3011 ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี ซ.214 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคกทม ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคกเพชร ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านสีโค ซ.สร. 3005 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านหนองยาว ซ.สร. 3011 ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนอมรินทราวารี ซ.สร. 3005 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ซ.สร. 3011 ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านโคลด ซ.สร. 2040 ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ซ.24 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนปราสาทศึกษาคาร ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ซ.214 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนปราสาท ซ.24 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านยาง ซ.24 ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านตานี ซ.24 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านตาเบา ซ.24 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านตาเดียว ซ.24 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนตานีวิทยา ซ.24 ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านลำพุก ซ.24 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านบักคอก ซ.24 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนบ้านไทร ซ.24 ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ซ.24 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง