ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนอกเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางสุรินทร์ 53/6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดเทพสุรินทร์ ซ.เทศบาล 3 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโคกบัวราย ซ.ศรีบัวราย ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดป่าบวรสังฆาราม ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดไตรรัตนาราม ซ.ทางหลวงชนบท สร.3038 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดใหม่ศรีมากทอง ซ.2077 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดโยธาประสิทธิ์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดบ้านเสม็ด ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
วัดศรีรัตนาราม ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซ.226 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แม็คโครซุปเปอร์สโตร์ ซ.2077 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เทสโก้โลตัสซุปเปอร์สโตร์ ซ.2077 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) ซ.226 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านไถรตรง ซ.ทางหลวงชนบท สร.3038 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนมหิธรวิทยา ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนเบญจเทคโน ซ.2077 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านหนองกง ซ.ศรีพัฒนา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านพันธุลี ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านตะติงไถง ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สวนอาหารงาช้าง ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีอนามัยนอกเมือง ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินสุรินทร์ ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 ถ.คชสาร ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานพัฒนาพื้นที่ชายแดนกองกำลังสุรนารี ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ซ.226 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สำนักงานมูลนิธิอนุรักษ์และคุ้มครองช้างจังหวัดสุรินทร์ ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เรือนจำจังหวัดสุรินทร์ ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ 2 ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.หลักเมือง ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.ศรีพัฒนา ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2077 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2077 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077-214 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง