ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสนวน ตำบลโคกสนวน 29 หมู่1 ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดบ้านกะลันทา ซ.รพช. ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดระนามพลวง ซ.รพช. ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา ซ.รพช. ต.โคกสนวน อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง