ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยราช ตำบลห้วยราช ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่ ตำบลสามแวง ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกตุใต้ ตำบลตะโก ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยราช ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดป่าศัทธาธรรมมงคลญาณ ซ.สุขาภิบาล 6 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดป่าธรรมนิยม ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดป่าเลไลย์ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดแจ้งสมรทศ ซ.สุขาภิบาล 6 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดราษฎร์รังสรรค์ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
วัดสุตาภิการาม ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี ซ.สุขาภิบาล 2 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงเรียนอนุบาลห้วยราช ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงเรียนบ้านดวน ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงเรียนบ้านเกต ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีอนามัยบ้านเกตุใต้ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยราช ซ.สุขาภิบาล 3 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยราช ซ.สุขาภิบาล 7 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
โรงพยาบาลห้วยราช ซ.สุขาภิบาล 4 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.สุขาภิบาล 2 ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.โยธาธิการ ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
สถานีรถไฟห้วยราช ต.ห้วยราชา อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง