ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระเบื้องน้อย ตำบลหนองชัยศรี ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
วัดบ้านโนนสูงน้อย ซ.รพช. ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
วัดโคกกระเบื้อง ซ.รพช. ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
วัดศรีเจริญคุณ ซ.รพช. ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
วัดบ้านโนนแดง ซ.รพช. ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย ซ.รพช. ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง ซ.รพช. ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง ซ.รพช. ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
สถานีอนามัยกระเบื้องน้อย ซ.รพช. ต.หนองชัยศรี อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง