ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะพริก ตำบลสะแก ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดทุ่งสว่าง ซ.รพช. ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดสะแก ซ.รพช. ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดปทุมทอง ซ.รพช. ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดโนนมะงา ซ.รพช. ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก ซ.รพช. ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนวัดบ้านพลับ ซ.รพช. ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง