ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองแก ตำบลเมืองแก ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดบ้านสนามชัย ซ.บร. 3008 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดป่าหัวทำนบ ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดบ้านหัวช้างหนองเชือก ซ.บร. 3008 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดบ้านหนองแคน ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดใหม่ศรีบุญเรือง ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดแสงอรุณวนาราม ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดพงสวรรค์ ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดป่าศรีสุทธาราม ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
วัดหนองกับ ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย ซ.บร. 3008 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนบ้านปลัดมุม ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนบ้านหนองเชือก ซ.บร. 3008 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนบ้านหนองแคน ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนบ้านเมืองแก ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
โรงเรียนบ้านหนองกับ ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สถานีอนามัยบ้านเมืองแก ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2378 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง