ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสายตรี 4 ใต้ ตำบลบึงเจริญ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบึงเจริญ ตำบลบึงเจริญ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
วัดบึงเจริญ ซ.224 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โรงเรียนบ้านบึงเจริญ ซ.224 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 ซ.224 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
สถานีอนามัยบ้านสายตรี 4 ซ.224 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
สถานีอนามัยบึงเจริญ ซ.224 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
เขื่อนห้วยเมฆา ซ.224 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง