ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระขุด ตำบลทุ่งกระเต็น 261 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกสะอาด ตำบลดอนอะราง 14/1 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
วัดเสือชะเง้อ ซ.2166 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
วัดชัยมงคล ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
วัดสามัคคีศรัทธาธรรม ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
วัดสระขุดราษฎร์ศรัทธาพร ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
วัดป่าหนองอ้อยช้าง ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
วัดโคกสะอาดวนาราม ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โรงเรียนวรเวทวิทยา ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โรงเรียนไตรคาม ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โรงเรียนบ้านสระขุด ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สถานีอนามัยโคกสะอาด ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.24 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
คริสตจักรความหวังหนองกี่ ซ.2166 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
คริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีส ซ.2166 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2166-24-2317 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง