ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองกง หมู่3 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกศรีพัฒนา ตำบลหนองกง หมู่7 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดบ้านโคกตะโก ซ.218 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดตาไก้พลวง ซ.218 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดบ้านโคกว่าน ซ.218 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดก้านเหลืองบุตาเวสน์วิริยาวาส ซ.218 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดทุ่งสามัคคีธรรม ซ.218 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดบ้านหนองกง ซ.โยธาธิการ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ ซ.218 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงเรียนบุตาสุ่มหนองโจด ซ.AH121 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ ซ.218 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ ซ.218 ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง(ประจวบไตรมิตรวิทยา) ซ.โยธาธิการ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
สถานีอนามัยหนองตาไก้ ซ.โยธาธิการ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
สถานีอนามัยบ้านโคกสีพัฒนา ซ.โยธาธิการ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง