ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลหนองโบสถ์ หมู่7 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทองลิ่ม ตำบลหนองโบสถ์ หมู่4 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดสุวรรณาราม ซ.รพช. ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดชุมแสง ซ.โยธาธิการ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
วัดบ้านเสลา ซ.รพช. ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม ซ.รพช. ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ซ.รพช. ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
สถานีอนามัยหนองทองลิ่ม ซ.รพช. ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง