ค้นพบจำนวน 67 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สีสุก หมู่2 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงบัง 216 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสำราญ 209 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนระเวียง หมู่1 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดท่าละหานนา ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดสว่างโพธิ์งาม ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดโนนทับญวน ซ.2246 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดโนนสำราญ ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดคงคาวนาราม ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดแก้งสนามนาง ซ.2160 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดแก่งขามสามัคคี ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดศูนย์กลาง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดป่าไทยสามัคคีธรรม ซ.2246 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดบ้านหนองบง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดสุนทรทราวาสวรารามโสกน้ำขุ่น ซ.2246 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ซ.ชย. 3032 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดชัยศิริมงคล ซ.2246 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดอัมพวัน ซ.ชย. 3032 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดป่าหนองขามนาดี ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดหนองขามน้อยวราราม ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดบ้านโนนสะอาด ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดบ้านหนองเต่า ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดบ้านสีสุก ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดปทุมวารี ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดศรีวไลวนาราม ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดศรีวิไลวนาราม ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดดอนไผ่ ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดบ้านดงบัง ซ.2384 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดศรีสำราญ ซ.2384 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
วัดหนองพลวงสุทธาวาส ซ.2384 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโนนรัง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านอุทัยทอง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองบง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น ซ.2246 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี ซ.ชย. 3032 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหัวหนอง ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.ชย. 3032 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองเต่า ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบึงพะไล ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านสีสุก ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านโนนระเวียง ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านดอนไผ่ ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านดงบัง ซ.2384 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองโคบาล ซ.2384 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงเรียนบ้านหนองพลวง ซ.2384 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยตำบลละหานนา ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยโนนสำราญ ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยหัวหนอง ซ.2160 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยสีสุก ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยโนนระเวียง ซ.2160 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีอนามัยหนองพลวง ซ.2384 ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก้งสนามนาง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
ที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง ซ.2160 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแก้งสนามนาง ซ.2160 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาแก้งสนามนาง ซ.2160 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแก้งสนามนาง ซ.2160 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
โรงพยาบาลแก้งสนามนาง ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.202 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-2160 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
สถานีรถไฟหนองพลวง ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง