ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสรวง ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พันดุง ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุ่มพะยา ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกมะกอก 223 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ ถ.โคกกรวด-โนนไทย ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดหนองสรวง ซ.2068 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดหนองกระโดน ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดบึงอ้อ ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดหนองกระทุ่ม ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดส้มกบงาม ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดป่าอนาลัย ซ.2198 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดหนองขุ่น ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดสีจาน ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดหนองคู ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดโป่งบูรพาราม ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดสามัคคีสโมสร ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดโคกมะกอก ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
วัดกุดหิน ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านหนองสรวง ซ.2148 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านหนองสะแก ซ.2148 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านบุระไหว ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านทุ่งพะยา ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนคูณวรวิชญ์ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยหนองสรวง ซ.2068 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยพันดุง ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยบ้านกุ่มพะยา ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยบ้านบึงอ้อ ซ.2068 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยบ้านโป่งแดง ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีอนามัยโคกมะกอก ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สำนักงานเกษตรอำเภอขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
ที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองสรวง ซ.2068 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
สถานีตำรวจภูธรอำเภอขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
โรงพยาบาลขามทะเลสอ ซ.2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2068-2148 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2198-2068 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง