ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแวง 203 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดสองคร ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดหนองแวง ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดโนนตะแบง ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดป่าโสกจาน ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
วัดหนองเบน ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนสองครพิทยาคม ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านหนองแวง ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
โรงเรียนบ้านหนองเบน ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
สถานีอนามัยหนองแวง ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
สถานีอนามัยบ้านปลายราง ซ.24 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง