ค้นพบจำนวน 144 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยบง ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหลัก ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนาพัฒนา ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตาด ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลุงตามัน ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะกอก 136 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประดู่ ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขว้า ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าลาด ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตูมใหญ่ ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาจง ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงน้อย ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนรัง ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกหินช้าง ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกพะงาด ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมพวง ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดราชดำเนิน ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดใหม่หนองบัวชุม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดโสนันทาราม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดอาสนาราม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านตาล ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดอโสการาม ซ.2226 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านยาง ซ.2226 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดใหม่หนองบัวรี ซ.2285 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดตลาดชุมพวง ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดประชาชุมพวง ซ.2223 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดพิกุลทอง ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดโชติการาม ซ.2175 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดสำโรง ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดดงหลบพัฒนาราม ซ.โยธาธิการ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดสามัคคีธรรมาราม ซ.2175 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดหนองขามน้อย ซ.2175 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดหนองดุม ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดสว่างชุมพวงดงบัง ซ.โยธาธิการ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดหนองนกฮูก ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านหนองนกคู่ ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดสง่าวนาราม ซ.โยธาธิการ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดเกาะท่าลาด ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านหนองหว้า ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดเมืองยาง ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านโนนรัง ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดสว่างอากาศ ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดศิริมังคลาราม ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดสระประดู่ ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านสองห้อง ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดโคกหินช้าง ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านลุงตามัน ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดหนองแวงใหญ่ ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดเวฬุวนาราม ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดโคกขาม ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดสว่างอารมณ์ ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดรกฟ้า ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดฐานราษฎร์ดำรงค์ ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดหนองแดง ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดโนนตูม ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดอุภัยภาคิกาวาส ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดโพธิ์ศรีบรรจง ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านหนองไร่ ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านโนนเพ็ด ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านตะแกรง ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดหนองเจ้าเรือน ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดธรรมกติการาม ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านสาหร่าย ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดโนนสำราญ ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดเจริญราษฎร์บำรุง ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดสว่างนที ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านหนองนา ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดตะขบ ซ.นม. 4043 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
วัดบ้านโคกแค ซ.นม. 4043 ต.โนนตูม อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนโนนขุยสามัคคี ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านโนนอุดม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านมะกอก ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนอาสนาราม ซ.2285 ต.หนองหลัก อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านโนนยอ ซ.2226 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านยางวิทยา ซ.2226 ต.โนนยอ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ ซ.2226 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านดอนลำดวน ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนพิกุลทอง ซ.2175 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนชุมพวงศึกษา ซ.2223 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนวัดโชติการาม ซ.2175 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านละโว้ ซ.2175 ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 82(โคกตองเจริญ) ซ.2175 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนห้วยบงวิทยา ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนดงบังสว่างวิทยา ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ ซ.โยธาธิการ ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนท่าลาด ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านโนนรัง ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ซ.นม. 4043 ต.สาหร่าย อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนวัดศิริมังคลาราม ซ.2223 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนบ้านลุงประดู่ ซ.นม. 4043 ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา ซ.2223 ต.ตลาดไทร อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง