ค้นพบจำนวน 71 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาด หมู่1 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุ่งประดู่ 148/3 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหญ้าขาว 49 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองแต้ 107 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บึงอ้อ ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับสวาย ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะโก 178 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซ่าเลือด ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยแถลง 264 หมู่1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดศิริมงคล ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดหนองปรือ ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดโนนรัง ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดพลับทอง ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดบ้านหลุ่งประดู่ ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดน. เปโตโนนแฝก ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดน. เทเรซ่าโนนแฝก ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดใหม่พนมไพร(วัดตะคร้อ) ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดโคกโภคา ซ.226 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดอุทัยมัคคาราม ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดประชาคมาราม ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดป่าศรัทธาราม ซ.226 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดบึงตะโก ซ.226 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดกรรณิการาม ซ.226 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดป่าห้วยแถลง ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดปทุมวัน ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดหนองม่วง-ตาฮิง ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดโคกสว่างจิตตาราม ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดสะเกตุ ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดป่าหนองบัว ซ.226 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
วัดชัยมงคล(วัดหนองเครือ) ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหนองปรือ ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านโนนรัง ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา ซ.226 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านตะคร้อ ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านตะโก ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านทับสวาย ซ.226 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหินดาด ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนเก้งเต็ก ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนหินดาดวิทยา ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านห้วยแคน ซ.226 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนสระมะค่า ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีอนามัยหลุ่งประดู่ ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีอนามัยทับสวาย ซ.226 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีอนามัยตะโก ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีอนามัยหินดาด ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีอนามัยหนองแต้ ซ.226 ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วนแถลง ซ.226 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สำนักงานเทศบาลตำบลหินดาด ซ.226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยแถลง ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยแถลง ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยแถลง ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โรงพยาบาลห้วยแถลง ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.206 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.226 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
หมู่บ้านปั้นหม้อเทอดไทย ซ.206 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
โบสถ์เทเรซา ซ.2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2362 ต.ทับสวาย อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2163-226 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีรถไฟหินดาษ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
สถานีรถไฟห้วยแถลง ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง