ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะค่าระเว ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดธารละหลอด ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดมะค่าระเว ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่โพธิสัตว์ ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนมะค่าสามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีอนามัยมะค่าระเว ซ.โยธาธิการ ต.ธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง