ค้นพบจำนวน 52 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สถานพยาบาลเวชกรรมพิมายเมดิคอล 541/1 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศูยน์สุขภาพชุมชนพิมายเมืองใหม่ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วิทยาลัยการอาชีพพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดเดิม ซ.วรรณะปรางค์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบูรพาพิมล ซ.สมัยรุจี ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดสระเพลง ซ.พิบูลย์รัตน์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดใหม่ประตูชัย ซ.จอมสิ้นสุดาเสด็จ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดเก่าประตูชัย ซ.จอมสิ้นสุดาเสด็จ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดบ้านตาลพัฒนา ซ.นม. 3036 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดศีลาภิรตาราม ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดหัวทำนบ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
วัดดอนแซะ ซ.2163 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนท้าวสุรนารี ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนอนุบาลแก้วตา ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนกุลโน ซ.ชมสระ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนอนุบาลบำรุงกานต์ ซ.สมัยรุจี ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ ซ.สุริยาอัสดง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย ซ.หทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนพิมายวิทยา ซ.หทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค ซ.2175 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนวัดวังน้ำ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงเรียนบ้านดอนแซะ ซ.2163 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพิมาย ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ที่ว่าการอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ซ.หทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศาลแขวงนครราชสีมา(พิมาย) ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
พิมายโฮเต็ล ซ.หทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
พิมายอินน์ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลพิมาย ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.2175 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ซ.206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ศูนย์วัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ซ.พิบูลย์รัตน์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2175-2163-206 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สถานีขนส่งพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอพิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 089-0373670
089-9772988
044-471568
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย ถ.ท่าสงกรานต์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 044-481269
044-471167
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง