ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนกเขียน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองปรือ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบ้านหนองประดู่ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองต้อ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองกกวนาราม ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบ้านใหญ่ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดเก่าสะแกราช ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดชุมพรบวรรังสิยาราม(วัดบ้านโคกสะแกราช) ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดปอแดง ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดคลองเตย ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดลำปะโคน(วัดลำนกแก้ว) ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดป่าศรีไพโรจน์ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดห้วยแก้วสันติธรรม ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหลุมเงิน ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดเขาตะกรุดรัง ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองกระทุ่ม ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดป่าโพธิภาวัน ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองนกเขียน ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองต้อ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองกก ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านใหญ่ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านคลองเตย ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหลุมเงิน ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านโนนแดง ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบ้านโคก ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยลำนางแก้ว ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบะใหญ่ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยหนองนกเขียน ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดปอแดง 4 หมู่4 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 081-9972325
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง