ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำนางแก้ว ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำซับ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าเยี่ยม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะขบ หมู่1 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดน้อยเขาเขียว ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดป่าพลับพลาชัย ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดเขาพญาปราบ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบ้านกลาง ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดตะขบ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบุหัวช้าง ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดพัดทะเล ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดซับน้อยสามัคคี ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านน้อย ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านยางกระทุม ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านพัดทะเล ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยน้ำซับ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบ่อปลาทอง ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สำนักงานเทศบาลตำบลตะขบ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
ศูนย์วัฒนธรรมบ้านดงมัน ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
เขื่อนลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 044-373184
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง