ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ 190 หมู่6 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขุนละคร ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย 299 ถ.ศรีพลรัตน์ หมู่11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดขอนขว้าง ซ.AH19 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโพธิ์เมืองปัก ซ.AH19 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดกลางปักธงชัย ถ.ศรีพลรัตน์ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดอัมพวัน(วัดจะโปะ) ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโนนแปะ ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดตะกุด ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดจังหรีด ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบ้านพร้าว ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดไม้เสี้ยว ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโพนทราย ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดขุนละคร ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนสายมิตรปักธงชัย 7 ซ.AH19 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนมารีย์ธงชัย ซ.AH19 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ซ.AH19 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนอนุศาสน์วิทยา ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนจตุคามวิทยาคม ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดบ้านพร้าว ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดไม้เสี้ยว ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนวัดโพนทราย ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีอนามัยบ้านพร้าว ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย ถ.ศรีพลรัตน์ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปักธงชัย ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปักธงชัย ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
คริสตจักรความหวังปักธงชัย ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2238-304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปักธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง