ค้นพบจำนวน 215 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุมข้าว ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพร้าว หมู่4 ต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองนกเขียน ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สุขัง 452 หมู่9 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำนางแก้ว ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระเพลิง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลายดาบ ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุสมอ ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ 190 หมู่6 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำซับ ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางเหริญ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นกออก ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าเยี่ยม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตะขบ หมู่1 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะคุ ถ.สมเด็จพระธีรญาณมุนี หมู่1 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งิ้ว ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขุนละคร ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงสา ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปักธงชัย 299 ถ.ศรีพลรัตน์ หมู่11 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองนมนาง ซ.24 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดแหลมรวกอินทรนิมิตร ซ.AH19 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโนนทอง ซ.AH19 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองล้างช้าง ซ.24 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองตาด ซ.24 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโคกศิลา ซ.AH19 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดป่าฉัตรชัย ซ.AH19 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดขอนขว้าง ซ.AH19 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดแจ้งบ้านหัน ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดไผ่สีสุก ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโพธิ์ศรี ซ.24 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโพธิ์เมืองปัก ซ.AH19 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดกลางปักธงชัย ถ.ศรีพลรัตน์ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหน้าพระธาตุ ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโคกเกษม ซ.24 ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดอัมพวัน(วัดจะโปะ) ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดใหญ่สุขัง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดประชาวาส ซ.AH19 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโนนแปะ ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโพธิ์เมืองสามัคคี ซ.2238 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดตะกุด ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดจังหรีด ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดตะกุด ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดวังวารีวน ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดป่าสันติธรรม ซ.2072 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดปทุมคงคา(วัดนกออก) ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดนกออก ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดฉิมพลี(วัดงิ้ว) ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบ้านพร้าว ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดน้อยเขาเขียว ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดปลายดาบ ซ.2072 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดม่วงสระน้อย ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหลุมข้าว ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองศาลา ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดพูปลาไหล ซ.2072 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดพรหมราช ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองชุมแสง ซ.2072 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดป่าพลับพลาชัย ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดป่าโคกศรีสระเกษ ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบ้านโคกคลองขุนเทียน ซ.2072 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดไม้เสี้ยว ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดคีรีสามัคคี ซ.2072 ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโพนทราย ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดเขาพญาปราบ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดขุนละคร ซ.304 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดป่านางเหริญ ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดนางเหริญ ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองไผ่ ซ.2072 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดพระบึง ซ.2072 ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดใหม่สำโรง ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดโพธิ์นิมิตรเชียงสา ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองปรือ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบ้านหนองประดู่ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดเทพมงคล ซ.2072 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบ้านกลาง ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองต้อ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดมหาศรีสวัสดิ์ยาราม(วัดบ้านขี้เหล็ก) ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบ้านโป่ง ซ.AH19 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดตะขบ ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองกกวนาราม ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบ้านใหญ่ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดเก่าสะแกราช ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดชุมพรบวรรังสิยาราม(วัดบ้านโคกสะแกราช) ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดบุหัวช้าง ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดปอแดง ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดพัดทะเล ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดคลองเตย ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดลำปะโคน(วัดลำนกแก้ว) ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดป่าศรีไพโรจน์ ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดซับน้อยสามัคคี ซ.2072 ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดห้วยแก้วสันติธรรม ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหลุมเงิน ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดเขาตะกรุดรัง ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองกระทุ่ม ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดป่าโพธิภาวัน ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
วัดหนองนกเขียน ซ.AH19 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน ซ.290 ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ซ.24 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง