ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หญ้าคา ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สี่เหลี่ยม ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดปราสาทนางรำ ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านสี่เหลี่ยม ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าหนองยาง ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านโนนสูง ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนปราสาทหินนางรำ ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหญ้าคา ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยสี่เหลี่ยม ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยหญ้าคา ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง