ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหนอง ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านวันชาติ ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหนองพลวง ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองคึม ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีอนามัยหัวหนอง ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดคาทอลิกบ้านหนองพลวง ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง