ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วัดเตยกระโตน ซ.202 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดดงเค็ง ซ.เทศบาล 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าพุทธธรรม ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดศรีชมชื่น ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดดอนอีหลุ่ม ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านเตยกระโตน ซ.202 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนชุมชนประทาย ซ.เทศบาล 13 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ ซ.เทศบาล 11 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนประทาย ซ.เทศบาล 1 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหันเตย ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนดอนอีลุ่ม ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอประทาย ซ.เทศบาล 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สำนักงานเทศบาลตำบลประทาย ซ.เทศบาล 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ที่ว่าการอำเภอประทาย ซ.เทศบาล 14 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย ซ.เทศบาล 14 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอประทาย ซ.202 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลประทาย ซ.เทศบาล 5 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.202 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง