ค้นพบจำนวน 152 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหนอง ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำโรง ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนแต้ ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกสี ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หันห้วยทราย ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองช่างตาย ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองคู ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หญ้าคา ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สี่เหลี่ยม ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประทาย ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เย้ยตะแบง ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดธรรมวงศาวาส ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดใหม่สายพิรุณ ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าไม้งาม ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดศรีบุญเรือง ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านโคกพระ ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหนองจันสอน ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโพธิ์ทอง ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโพธิ์ศรีสว่าง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดราษฎร์บำรุง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดทุ่งสว่างดอนยาว ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองช้างตาย ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองพลวง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านเมืองโดน ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองคู ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองม่วงน้อย ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าประชาธรรม ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหันห้วยทราย ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดสว่างสำโรง ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดศิริรักษ์วนาราม ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหลุ่งจาน ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดนักบุญยอเซฟ ซ.รพช. ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดสว่างโคกเพ็ด ซ.รพช. ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านเพ็ดน้อย ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโพธิ์งามหนองกุง ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโนนหญ้านาง ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านวันชาติ ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดเทพประดิษฐ์ ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหนองพลวง ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านดอนแสบง ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าเทพนิมิตร ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองคึม ซ.รพช. ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านไร่อ้อย ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านตลาดไทร ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโนนไผ่เทียมจิต ซ.202 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดใหม่ตลาดไทร ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดศรีอัมพรดอนตะหนิน ซ.202 ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบึงกระโตน ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหรดี ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดเตยกระโตน ซ.202 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหนองแวง ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองกก ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดดงเค็ง ซ.เทศบาล 9 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดพลรังษี ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านประทาย ซ.202 ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าพุทธธรรม ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดศรีชมชื่น ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดดอนอีหลุ่ม ซ.2285 ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าโนนทอง ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดปราสาทนางรำ ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านสี่เหลี่ยม ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านโนนเพ็ด ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านหนองแสง ซ.โยธาธิการ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าหนองยาง ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดสว่างศรีโพธยาราม ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดฝาผนังไทรงามวราราม ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบุไทพุทธธรรม ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าประชาชื่น ซ.โยธาธิการ ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดวังม่วง ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโคกกลาง ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดช่องแมวหนองยาง ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดโนนลิ้นฟ้า ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดป่าหนองโมง ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านกระเบื้อง ซ.207 ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านโนนสูง ซ.207 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดหนองกรด ซ.2285 ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
วัดบ้านโนนพุทรา ซ.รพช. ต.ทุ่งสว่าง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ซ.โยธาธิการ ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา ซ.รพช. ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย ซ.รพช. ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านหนองคู ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนเมืองโดนสำโรง ซ.รพช. ต.เมืองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม ซ.รพช. ต.หนองค่าย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนอัมพวันวิทยา ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนหนองกุงวันชาติ ซ.รพช. ต.หันห้วยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา ซ.รพช. ต.กระทุ่มราย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง