ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พะงาด ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชีวึก ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง ถ.สุขาภิบาล7 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านโนนผักชี ซ.โยธาธิการ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดชีวึก ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดสะแกแสง ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านขาม ซ.2067 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดบ้านดอนสระจันทร์ ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดดอนพะงาด ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
วัดหนองตาแมน ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านโนนผักชี ซ.โยธาธิการ ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านชีวึก ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 2 ซ.2067 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
โรงเรียนบ้านดอนพะงาด ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยชีวึก ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สถานีอนามัยหนองไข่น้ำ ซ.2150 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง ซ.2067 ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง