ค้นพบจำนวน 240 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลุมข้าว ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไข่น้ำ 29 หมู่1 ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะค่า ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่า ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โตนด ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหว้า ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตะคลอง ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สะพาน ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มะรุม ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พลสงคราม ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปฏิรูปที่ดิน ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไพ ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่กลอ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพชร ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาราดพัฒนา ต.ลำมูล อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่ากระทุ่ม ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตลาดแค ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนท้าว ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนชมพู ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสูง ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดสระสีมา ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านพลจลก ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านเสลา ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านเกรียม ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านหนองพลอง ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านหญ้าคา ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดถั่วแปบ ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านดอนเพกา ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านกลึง ซ.โยธาธิการ ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดดอนม่วง ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดโคกตะพาบ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดหนองหัวแรด ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านไพ ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านหนองม้า ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดมะค่า ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดดอนมันกระซาก ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดมะรุม ซ.2067 ต.ขามเฒ่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดมะเกลือ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดหนองนา ซ.2067 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านดอนผวา ซ.2067 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดตลาดแค ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดบ้านหญ้าคาเหนือ ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดบ้านห้วยน้อย ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดใหม่เกษม ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดหลุมข้าว ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดบ้านปราสาท ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดบ้านกอก ซ.AH12 ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดหญ้าคาใต้ ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดคอหงษ์ ซ.2067 ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดดงพลอง ซ.รพช. ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดใหม่สระจันทร์ ซ.มิตรภาพ ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดสัมฤทธิ์ตะวันออก ซ.AH12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดสัมฤทธิ์ตะวันตก ซ.มิตรภาพ ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
วัดไพล ซ.AH12 ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดท่ากระทุ่ม ซ.รพช. ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านส้มธารวารี ซ.มิตรภาพ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดโนนตากลาง ซ.รพช. ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดปราสาท ซ.รพช. ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านโนนคราม ซ.รพช. ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านเพิก ซ.รพช. ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดขี้เหล็ก ซ.มิตรภาพ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านหนองอ้อ ซ.โนนสูง-หนองแมว ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านบัว ซ.2067 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดมะระ ซ.รพช. ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดโนนหมัน ซ.สำราญราษฎร์ 12 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดใหม่สุนทร ซ.เทศบาล ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านคล้า ซ.รพช. ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดศรีสุข ซ.มิตรภาพ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดโนนแต้ว ซ.ประชาอุทิศ 3 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดโพธาราม ซ.สำราญราษฎร์ 12 ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดกอกเปลาะปลอเมือง ซ.โยธาธิการ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านคอนน้อย ซ.โนนสูง-หนองแมว ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านสำโรง ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดดอนม่วง ซ.AH12 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านเหล่า ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดจันอัด ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดด่านคนคบ ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านจันดุม ซ.AH12 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดหนองหว้า ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดวังม่วง-ขามตะมุข ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านโค้งกระชาย ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดด่านติง ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านใหม่(วัดกลอ) ซ.2067 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านสำโรง ซ.โยธาธิการ ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดขนายดี ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดถนนถั่ว ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดสนวน ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านเพชร ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดใหม่รุ่งอรุณ ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดกระสัง ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านบิง ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านขามโนนสันติสามัคคี ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดดอนหวาย ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดขามชั่งโค ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดกระโดน ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดดอนหวาย ซ.2067 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดหนองจอก ซ.โยธาธิการ ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดคอหนองบัว ซ.โยธาธิการ ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดหนองไข่น้ำ ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
วัดบ้านโกรก ซ.รพช. ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง