ค้นพบจำนวน 222 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินดาด ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับพลู 453 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยจรเข้ 350 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวละคร ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกราด 343 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สระจรเข้ 134 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังโป่ง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พันชนะ ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปางละกอ 97 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแปรง 300 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตะเคียน ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่านนอก ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนป่าโอบ 158 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดม่วง ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดพิมาน 302 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนเมืองพัฒนา 131 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านขุนทด ถ.สีคิ้ว ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดหินเพิง ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดเทพนิมิตร ซ.205 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
วัดหนองบัวโคก ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
วัดหนองบัวโคก ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
วัดโคกสามัคคี ถ.สุรนารายณ์ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
วัดใหม่โคกสามัคคี ถ.สุรนารายณ์ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
วัดโคกสุวรรณ ถ.สุรนารายณ์ ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
วัดหนองแหน ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดหนองปรือ ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดหนองกราด ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านหนองแดง ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
วัดบ้านดอนป่าโอบ ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
วัดบ้านหลุ่ง ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
วัดบ้านแปรง ซ.201 ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
วัดหนองขุยคูเมือง(วัดหงษ์ทองธรรมทาน) ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านใหม่ศรีสุข ซ.2217 ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านกุดพิมาน ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดโนนระเวียง ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านใหม่แสนสุข ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านไร่ ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านสระขี้ตุ่น ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านหนองกระเทียมเหนือ ซ.201 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดโสมน้อยพัฒนา ซ.201 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดสำนักตะคร้อ ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดหนองบัวตะเกียด ซ.201 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านโนนสะอาด ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านหนองโพธิ์ ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดป่าแดนสงฆ์ ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดถนนหักใหญ่ ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านโนนทอง ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านโคกกระบือ ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดหนองบัวละคร ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดป่ามาบกระสัง ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดป่าพันชนะ ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านโค้งตะกร้อ ซ.201 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดพันชนะ ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านหิงห้อย ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านดอน(วัดวังบัว) ซ.2217 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดหนองแวง ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดวังโป่ง ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านเขื่อน ซ.201 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านเก่า ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดถนนหักน้อยดอนกลอย ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านหาญ ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดศาลาลอย ซ.2148 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดจงกอ ซ.2217 ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดใหม่เจริญสุข ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดห้วยจระเข้ ซ.2164 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดโคกรักษ์ ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดสว่างอารมณ์(วัดบ้านจั่น) ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านสระพัง ซ.2164 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านซับยางน้อย ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดดอนตะแบง ซ.2148 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดหนองพังโพด ซ.2164 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดศิลาร่วมสามัคคี ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดสระจระเข้ ซ.2148 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดท่าขี้เหล็ก ซ.2164 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดกุดม่วง ซ.2256 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดทุ่งสว่าง ซ.2164 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดตะเคียน ซ.2256 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านเสาร์ห้า ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านดอนใหญ่ ซ.2256 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดด่านนอก ซ.2148 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านน้อย ซ.2148 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านใหม่บุรพาราม ซ.2148 ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านหลุง ซ.201 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดบ้านน้อยพัฒนา ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดมะขามน้อย ซ.2148 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดปราสาท ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดด่านใน ซ.2148 ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดหนองใหญ่ ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดจันทราราม(วัดโคกสามัคคี) ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดหนองละมั่ง ซ.201 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดป่าหินดาด ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดกุดนางทอหูก ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดห้วยบง ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดมอสูง ซ.201 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดวังผาแดง ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดหินดาด ซ.2256 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดป่าหินลาด ซ.2161 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
วัดเขาบารมี ซ.2256 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง