ค้นพบจำนวน 68 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขาม ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินโคน ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัวตะแบง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกพระ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดหนองโสน ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดหนองขาม ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดบ้านบุ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดสุขาพิลิวนาราม ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดป่าขามทุ่งพุดซา ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดโคกพระ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดหนองพลวง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดบ้านเหมสูง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดหนองตาโยย ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดหนองพฤกษ์ ซ.226 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดโนนนางฝ้าย ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดบ้านหนองบัวกลาง ซ.226 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดหนองบัวตาแบง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดโนนเสมา ซ.226 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดป่าหนองจอก ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดบ้านหินโคนพัฒนา ซ.226 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดบ้านตูม ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดหนองคล้า ซ.2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดป่าจักราช ซ.2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดหินโคน ซ.226 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดตาเงิน ซ.2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดบ้านช่องโค ซ.Thetsaban 12 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
วัดบ้านลุงม่วง ซ.226 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนเพชรหนองขาม ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนชุมชนบ้านบุพัฒนาสามัคคี ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านโคกพระ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนวัดหนองพลวง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนวัดเหมสูง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ ซ.226 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านหนองบัวกลาง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านสวนปอ ซ.226 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนอนุบาลสมปอง ซ.226 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านตะกุดเครือปลอก ซ.เทศบาล 5 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี ซ.2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนจักราชวิทยา ซ.2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนหนองพลวงพิทยา ซ.226 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านหินโคน ซ.226 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงเรียนบ้านช่องโค ซ.Thetsaban 12 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีอนามัยหนองขาม ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีอนามัยโคกพระ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีอนามัยบ้านบุ ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีอนามัยหนองบัวตะแบง ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.ทองหลาง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีอนามัยบ้านหินโคน ซ.226 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 2 ซ.226 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช ซ.เทศบาล 12 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
ที่ว่าการอำเภอจักราช ซ.เทศบาล 12 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สำนักงานเทศบาลตำบลจักราช ซ.เทศบาล 12 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช ซ.เทศบาล 4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอจักราช ซ.เทศบาล 12 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โรงพยาบาลจักราช ซ.2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีบริการน้ำมันปตท. ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2162 ถ.เพ็ชรมาตุคลา ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226-2162 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีขนส่งเทศบาลตำบลจักราช ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีรถไฟจักราช ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
สถานีรถไฟบ้านหินโคน ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง