ค้นพบจำนวน 184 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยไหราษฎร์พัฒนา ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองม่วง ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองพลวง 170 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปอปิด 130 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัด 295 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรางค์ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนชุมช้าง 150 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนใหญ่ 5 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คอนเมือง ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขามสมบูรณ์ 58 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนเต็ง ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองนาท อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคง ถ.เทศบาล2 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดสระครกภาวนาวัน ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดป่า ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดโพธิ์งาม ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดตะโกน้อยวนาราม ซ.2369 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดห้วยไห ซ.2384 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดศิลาทองคำ ซ.2150 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านตะโก ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดสิทธาราม ซ.2384 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านโนนปอแดง ซ.2384 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดห้วยทรายวราราม ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดอัมพวันถาวร ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดหนองสะแก ซ.นม. 4058 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านดอนกลาง ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านตากิ่ม ซ.2384 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านหนองหญ้าขาว ซ.2160 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดดอนหันดอนดู่ ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดใหม่บัวทอง ซ.2160 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านตลุกม่วง ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดหนองแวง ซ.2384 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดป่าปรางค์ทอง ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านปรางค์สง่าวราราม ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดโนนเต็ง ซ.2160 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดเจริญศรี ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดป่ามรณานุสสติ ซ.2160 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดใหม่คัมพรประชาอุทิศ ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดดอนทะแยง ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดชัยมงคล ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านหนองกก ซ.2160 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดโคกเพ็ด ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านทองหลาง ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านหนองพลวง ซ.นม. 4058 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดตะคร้อ ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านทัพมะขาม ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านโนนพิมาน ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดหนองบัวกระจาย ซ.2150 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านเมืองคง ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดป่าแสงธรรม ซ.2150 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดโนนวัด ซ.2150 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดสหมิตรวนาราม ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านงิ้ว ซ.2160 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดโนนทองศรีวราราม ซ.2150 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดหนองบง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดกู่สนวน ซ.2160 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านปอบิด ซ.2160 ต.คูขาด อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดหนองโจด ซ.2150 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดศรีนิมิต ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดดอนใหญ่ ซ.2150 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านไทรโยง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดศรีสว่างผาติการาม ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านหนองวัวโคก ซ.มิตรภาพ ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านห้วย ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดเดิ่นเห็ดหิน ซ.2150 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านโคกแปะ ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านคอนเมือง ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดใหม่สถาพร ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดปริยัติไพศาล ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดสมาคมโพธิ์ทอง ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดใหม่บ้านกระถิน ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านหนองตะไก้ ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านขามสมบูรณ์ ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดโกรกตะหนอดวนาราม ซ.2160 ต.ขามสมบูรณ์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านตะคร้อ ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านวัด ซ.2160 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านโคกเปราะหอม ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดพลสงคราม ซ.2160 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดถนนนางคลาน ซ.2160 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านดอนเข้วา ซ.207 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดสามัคคีธรรม ซ.2150 อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบุหญ้าคา ซ.AH12 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดหนองบัวทุ่ง(วัดหัวแหลม) ซ.มิตรภาพ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดตะโกโคก ซ.AH12 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดตาจั่น ซ.AH12 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดบ้านตาชู ซ.มิตรภาพ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดท่ากระสัง ซ.AH12 ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
วัดโพธิ์ทอง ซ.มิตรภาพ ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านสระครก ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนห้วยไหวัฒนา ซ.2384 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตะโก ซ.2369 ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองสะแก ซ.นม. 4058 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านตากิ่ม ซ.2384 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว ซ.2160 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.2160 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ซ.นม. 4058 ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.2160 ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง