ค้นพบจำนวน 89 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตูม ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สันติสุข ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมบัติเจริญ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราษฎร์สามัคคี หมู่7 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราษฎร์พัฒนา 6 หมู่6 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดอนแขวน หมู่2 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดโบสถ์ 39 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกน้อย หมู่2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกไม้ตาย 111 หมู่4 ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
ศูนย์สุขภาพชุมชนสระประทีป 261 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสิงสาง 3 ถ.ครบุรี หมู่3 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดสุขไพบูลย์ ซ.2365 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดบ้านดอนแขวนสาวะนาราม ซ.2365 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดม่วงงามวนาราม ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดหนองขนาก ซ.โยธาธิการ นม. 2094 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดบ้านหนองตะเข้ ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดหนองตุมสามัคคีธรรม ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดประชาไทย ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดบ้านสมบัติเจริญ ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดป่าประชาสันติ ซ.2317 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดบ้านหนองไผ่น้อย-ดงเย็น ซ.2317 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดสว่างวนาราม ซ.2317 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดบ้านท่าเยี่ยม ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดกุดโบสถ์ ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดเสิงสาง ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดสระตะเคียน ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดโคกไม้ตาย ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดเขาซับพงโพด ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดโนนสำราญ ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดป่าสิริวันบรรพต ซ.สุขาภิบาล 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดโคกน้อยโนนสมบูรณ์ ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดสันติสุข ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดวงคลา ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดปางไม้ ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
วัดทรัพย์เจริญ ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ ซ.2365 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล ซ.2365 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านม่วงงาม ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านหนองขนาก ซ.โยธาธิการ นม. 2094 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านประชาสันต์ ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านหนองสนาม ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา ซ.2317 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านโคกโจด ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านเสิงสาง ซ.2317 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนท้าวสุรนารี ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านสระประทีป ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านสระตะเคียน ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านหนองหิน ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านสุข ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนบ้านปางไม้ ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงเรียนตะแบกวิทยา ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยดอนแขวน ซ.2365 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยบ้านหนองตูม ซ.2317 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยสมบัติเจริญ ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยกุดโบสถ์ ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยโคกไม้ตาย ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยโคกน้อย ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยสันติสุข ซ.สุขาภิบาล 1 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีอนามัยราษฎร์พัฒนา ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
ที่ว่าการอำเภอเสิงสาง ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสิงสาง ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเสิงสาง ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ซ.สุขาภิบาล 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเสิงสาง ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
อุทยานสมเด็จย่า ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
โรงพยาบาลเสิงสาง ซ.2317 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.224 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.224 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2317-2365 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
สถานีขนส่งเสิงสาง ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
หาดชมตะวัน ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 044-438092
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง