ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อังโกน ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนกลาง หมู่7 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี ถ.สุขาภิบาล14 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดสมุทรการ(วัดแชะ) ซ.ประสานสมุทร ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดสว่างหนองแวง(วัดบ้านไผ่) ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดพรแก้ว ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดอำภาผล ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านแชะ ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนเหรียญทองวิทยา ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนครบุรีวิทยา ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านไผ่ ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยบ้านใหม่ ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยบ้านอังโกน ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีอนามัยบ้านหนองโบสถ์ ซ.รื่นฤดี รื่นดี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สำนักงานเทศบาลตำบลแชะ ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
ที่ว่าการอำเภอครบุรี ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอครบุรี ซ.รื่นฤดี รื่นดี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สถานีตำรวจภูธรอำเภอครบุรี ซ.ราษฎร์พัฒนา 2 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง