ค้นพบจำนวน 134 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาบกราด 415 หมู่5 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อังโกน ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว หมู่1 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สระว่านพระยา หมู่3 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ลำเพียก ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาบตะโกเอน หมู่2 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโบสถ์ ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาราก ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับระวิง 19 หมู่2 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซับก้านเหลือง หมู่4 ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จระเข้หิน หมู่1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนกลาง หมู่7 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกกระชาย ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลียงใหญ่ ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอครบุรี ถ.สุขาภิบาล14 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดเขาหัวแหวน ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดป่าประชาสามัคคี ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบ้านมาบตะโกเอน ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดสระว่านพระยา ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดหนองรัง ซ.รพช. นม. 3412 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดประดู่งาม ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดอรพิมพ์ ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดนารากอรพิมพ์ ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบ้านดอนกรูด ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบ้านโนนหอม ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดหนองโสน ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดหนองเมา ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดจระเข้หิน ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดป่าศิริมงคลอัมพวัน ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบุหว้า ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดวิเวกวนาราม(วัดใหม่) ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดป่าปรางค์กู่ ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดศิลาราษฎร์บำรุง ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดสมุทรการ(วัดแชะ) ซ.ประสานสมุทร ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดสว่างหนองแวง(วัดบ้านไผ่) ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดหนองสะแก ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดโคกกรวด ซ.2365 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดโคกแขวน ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดหนองหินดาด ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดพรแก้ว ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดศิริเฉลียง ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดอำภาผล ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดท่าศิลาอาสน์ ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดสุวรรณบรรพต(วัดถ้ำวัวแดง) ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดเมตตาราษฎร์ ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบ้านหนองตะแบกประชาราม ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดป่าเขาคงคา ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบ้านโนนกุ่ม ซ.2365 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดหนองบัวบูรพาราม ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดตะกุดใหญ่ ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบ้านโคกกระชาย ซ.2365 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบ้านใหม่หนองบัว ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดโคกใบชัว ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบุญญารามศรัทธาธรรม ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดทรัพย์เจริญ ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดชัยมงคล ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบ้านบ่อลิงวนาราม ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดหนองแคทราย ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดป่าลำใย ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดบ้านหนองไทรงามวราราม ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดราษฎร์สามัคคี ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
วัดป่าอรุณเจริญธรรม ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ซ.รพช. นม. 3412 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา ซ.2365 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองรัง ซ.รพช. นม. 3412 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านบุมะค่า ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านดอนกรูด ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองเมา ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนจระเข้สังฆกิจวิทยา ซ.224 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนแสนวิทยาภูมิ ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนครบุรี ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านแชะ ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนเหรียญทองวิทยา ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนครบุรีวิทยา ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน ซ.2365 ต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านไผ่ ซ.บุรีราษฎร์ ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน ซ.224 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย ซ.ราษฎร์บุรี ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม ซ.2365 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง ซ.224 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองแคทราย ซ.224 ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านหนองไทร ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
โรงเรียนบ้านลำเพียก ซ.รพช. นม. 3138 ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง